Müügitingimused

1. MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1.  Müügitingimused kehtivad Something.ee veebipoest ostja (edaspidi Kliendi) ja veebipoodi haldava ettevõtte Lelud OÜ (edaspidi Something.ee) vahel kaupade ostmisel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Something.ee-st toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid (võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus jt õigusaktid).

1.3. Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.something.ee.

1.4. Something.ee koduleheküljel tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud tingimustega ja on nendega nõus.

2. HINNAINFO

2.1. Kõik Something.ee-s toodud hinnad on eurodes

2.2. Vastavalt Kliendi valitud kohaletoimetamise viisile lisandub hinnale transpordi hind.

2.3. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Kliendi ja Something.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.4. Allahindlusperioodil ostetud kauba vahetamisel pärast allahindlusperioodi lõppu ei kehti allahindlus asenduskaubale ning tuleb tasuda hinnavahe.

2.5. Something.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

3. TELLIMUSTE VORMISTAMINE

3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi. Veenduge, et toodete suurused jms vastavad Teie valitule. Korvis saate kauba koguseid muuta, samuti vajadusel kaupa eemaldada (vajutades nuppu „eemalda see toode“). Kui olete ostukorvis koguse muudatusi teinud, siis vajutage nuppu „Uuenda ostukorvi“. Kui soovite poes ostmist jätkata, siis vajutage nuppu „Jätka ostmist“.

3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Esita tellimusˮ.

3.3. Tellimuse lehel sisestage oma kontaktandmed ning valige sobiv Itella pakiautomaadi asukoht ja kauba eest tasumise viis.

3.4. Kontrollige üle oma andmed ja tellimuse sisu ning vajutage nuppu “Mine maksma”.
3.5. “Mine maksma” nupp kinnitab tellimuse andmed ning suunab teid edasi Internetipanga lehele kus saate tellimuse eest tasuda.

3.6. Kui olete tellimuse eest maksnud, saadame teie e-mailile kinnituse koos tellimuse sisuga.

3.7. Something.ee lehel tehtud tellimusi käsitleme tööpäevadel E-R 9.00-17.00.  Kui Te esitate tellimuse reedel pärast kella 16.00, vormistame selle järgneval esmaspäeval.

4. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

4.1. Kauba müügilepinguga kohustub Something.ee andma Kliendile üle olemasoleva või Something.ee poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Kliendile, Klient aga kohustub Something.ee-le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

4.2. Müügileping jõustub pärast Kliendi tehtud makse laekumist Lelud OÜ pangakontole.

5. TELLIMUSE TÄITMISE TÄHTAJAD

5.1. Tellimuse täitmise tähtaeg on 5-10 tööpäeva. Laos olevatel toodetel on tarneaeg 1-3 päeva. Pühade ajal palume arvestada võimaliku täiendava ajakuluga.

5.2. Juhul, kui tarne hilineb või kui tellimust ei ole võimalik täita, teavitab Something.ee sellest Klienti koheselt telefoni või e-posti teel. Kui uus väljapakutud tähtaeg Kliendile ei sobi, on Kliendil õigus tellimusest taganeda.

5.3. Kui tellitud kaupu ei ole võimalik koos (ühe pakina) laost välja saata, saadab Something.ee tellitud kauba Kliendile mitme saadetisena.

6. KOHALETOIMETAMINE

6.1. Laos oleva kauba saadab Something.ee Kliendile välja 1-4 tööpäeva jooksul. Tellitava kauba puhul saadetakse kaup välja peale seda, kui kaup on jõudnud partnerlaost Something.ee lattu. Kauba saatmiseks teeme koostööd erinevate logistikapartneritega.

6.2. Something.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud, kuid kauba kohaletoimetamine viibib Something.ee-st mitteolenevatel põhjustel.

6.3. Tooted (va tootepakendid), mis on transpordi käigus vigastada saanud, asendame võimalusel Kliendile. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist. Selle korraldamiseks palume pöörduda Something.ee klienditeenindusse (info@something.ee).

6.4. Kauba kohaletoimetamisel Kliendi valitud SmartPOSTi pakiautomaati kauba hinnale lisandub transpordihind.

7. TAGANEMISÕIGUS

7.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Something.ee poolset lepingu täitmist (st kauba Kliendile toimetamist) lepingust taganeda, siis kohustub Klient sellest viivitamatult Something.ee-le kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressile info@something.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Kliendi kontaktandmed (vähemalt eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).

7.2. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus Something.ee-s sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

7.3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.

7.4. 14-päevane taganemisõigus ei kehti kaubale, mis on valmistatud arvestades konkreetse Kliendi isiklikke vajadusi, Kliendi esitatud tingimuste kohaselt, tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel kasutamiseks kõlbmatu või toode on olnud kasutusel või avatud (kosmeetika-, juuksehooldustooted, aluspesu jms), kui kaup on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii et neid ei saa enam teineteisest eraldada, kui toodet on kasutatud majandus- ja kutsetegevuse eesmärgil või kui tootel on mehaanilised vigastused või see on purunenud.

7.5. Tagastatav kaup ei tohi olla kahjustatud ega kasutatud suuremal määral, kui on vaja asja olemuses, omadustes või toimimises veendumiseks kauba proovimisel ja vaatlemisel enne ostu sooritamist jaekaubandusettevõttes. Proovimine tähendab samaväärset kasutust, nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Kui Klient on tagastatavat kaupa kasutanud muul viisil, vastutab Klient kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest.

7.6. Kauba tagastamiseks tuleb esitada aadressile info@something.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest Kauba ostust taganemise avaldus, milles on ära toodud tagastamisele kuuluv toode/tooted, tellimuse esitamise kuupäev, kauba kättesaamise kuupäev, Kliendi nimi ja kontaktandmed.

7.7. Kaup tuleb tagastada (soovitavalt originaalpakendis) avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et Klient on 14. päeva jooksul kauba kättesaamisest kauba üle andnud logistikafirmale (sisestanud pakiautomaati) või viinud postkontorisse.

7.8. Something.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile kõik Kliendilt lepingu alusel saadud tasud peale kauba ülekontrollimist viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel. Kõik kauba tagastamise transpordi kulud katab klient.

7.9. Kui selgub, et Klient ei ole saanud tellitud toodet, kaup ei vasta Something.ee-s olevale kirjeldusele või tootel ilmneb viga, siis ei pea Klient tegema taganemisavaldust 14 päeva jooksul, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust. Pretensioon tuleb esitada aadressile info@something.ee.

7.10. Something.ee ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte-eesmärgipärase kasutamise tulemusena, samuti toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

7.11. Something.ee-l on õigus Kliendiga sõlmitud Lepingust taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida, kaubavarud on lõppenud või kui kauba hind Something.ee tootekataloogis on ekslikult näidatud ebaõigesti ja Lepingu aluseks olev Tellimus on tehtud vastava ebaõige hinna alusel. Something.ee informeerib Klienti Lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni või e-posti teel. Juhul, kui Klient on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab Something.ee ostuhinna esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast.

8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

8.1.  Something.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Something.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Something.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Something.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

9. MUUD TINGIMUSED

9.1. Klient annab Something.ee-sse andmeid sisestades vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

9.2. Something.ee-l on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.

9.3. Kõik küsimused, soovid ning ettepanekud on teretulnud e-kirja teel info@something.ee